Temp. 08/09. Foto oficial de la plantilla del Mallorca 2008/09.

0