Temp. 69/70 Victoria del Madrid en el Lluís Sitjar 1-2, era el 7 de diciembre de 1969.

1